/public/site/uploads/slideshow-klein/detail-acer-fireglow.jpg /public/site/uploads/slideshow-klein/hagen.jpg /public/site/uploads/slideshow-klein/dsc_3807.jpg /public/site/uploads/slideshow-klein/img_1311.jpg /public/site/uploads/slideshow-klein/afbeelding-054.jpg /public/site/uploads/slideshow-klein/bolboom1.jpg /public/site/uploads/slideshow-klein/damsma-blaricum-04.jpg /public/site/uploads/slideshow-klein/img_4710.jpg /public/site/uploads/slideshow-klein/hd-lm8845.jpg /public/site/uploads/slideshow-klein/hd-lm8812.jpg /public/site/uploads/slideshow-klein/kunstgras.jpg

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het doel van deze verordening is het beschermen van persoonsgegevens. De Limieten B.V. neemt uw privacy zeer serieus en zal uw informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Uw gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld zoals de wet ons dat voorschrijft. Dit betekent o.a. dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doelen wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken zich tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
  • U eerst om nadrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te vewijderen. Dit laatste zover dat mogelijk is i.v.m. onze wettelijke bewaarplicht.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Het betreft uw naam- en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en gegevens over uw activiteiten op onze website. Als u per bank een betaling aan ons doet wordt ook uw bankrekeningnummer bij ons opgeslagen.

Waarom worden die gegevens opgevraagd?

Wij hebben uw gegevens nodig om contact met u op te nemen en afspraken te maken over levering en dienstverlening. Vervolgens gebruiken wij uw gegevens om te kunnen leveren, naderhand te kunnen factureren en om u indien nodig te informeren over wijzigingen in ons aanbod.

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet gedeeld met, of verkocht aan anderen voor geautomatiseerde verwerkingen tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkingsovereenkomst is overeengekomen.

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

In beginsel niet maar op grond van wet- of regelgeving kan de Limieten B.V. verplicht zijn uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit daarom verzoekt.

Wat gebeurt er terwijl u surft?

Technische en funcionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. 

Zijn uw gegevens goed beveiligd?

De Limieten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit houdt in dat uw gegevens niet online worden opgeslagen ('in de cloud'), onze computer met passende en doelmatige technische maatregelen is beveiligd, en de website gebruik maakt van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden op uw verzoek uit ons systeem verwijderd voor zover dat wettelijk mogelijk is. Daarnaast worden de gegevens elke twee jaar inactief gemaakt wanneer er in die tijd geen actief contact is geweest.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Klopt er iets niet, wenst u uw gegevens in te zien of laten verwijderen, neem dan contact op met:

 Kwekerij de Limieten B.V. | Naarderstraat  298a | 1272 NT Huizen | Info@limieten.nl | 035-6954300

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Daarnaast kunt u indien gewenst contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, te weten de Nederlandse Autoriteit  Persoonsgegevens.


Cookiemelding